Stiilipäev 1. aprillil

Selle nädala kolmapäeval ehk NALJAPÄEVAL (1. aprillil) toimub õpilasesinduse poolt korraldatav stiilipäev teemal TUDURIIDED ja KAISULOOMAD. Õpilased saavad osa võtta stiilipäeva võistlusest, mis leiab aset Facebookis. Selleks pildista või palu pildistada ennast kostüümis, postita pilt Facebookis antud ürituse all kommentaaridesse ning enim laike saanud piltide omanike seast valitakse välja võitjad, kes saavad auhinnad.
Kellel ei ole endal Facebooki kontot, aga soovib konkursil osaleda – küsi vanematelt luba ja saada pilt meilile: naljapaev@kurtnakool.ee
Kõik pildid avaldatakse Kurtna Kooli Facebooki lehel.

Nädala kokkuvõte

Tänan meie kooli lapsevanemaid ja õpilasi rahuloluküsimustikule vastamast!

Teine nädal eriolukorras elamist hakkab läbi saama. Kuidas on läinud?

· Lasteaeda sellel nädalal lapsi ei toodud. Hindame väga teie vastutustunnet, head lapsevanemad, nii hoiame laste ja endi tervist. Igal hommikul on valveõpetajad siiski olemas, kui peaks tekkima ootamatu vajadus oma laps ikkagi lasteaeda tuua. Õpetaja ootab kuni kella 9.30-ni.

· Kooli tagasiside esmane analüüs ütleb, et koduste ülesannete maht ja raskusaste on enam-vähem jõukohane. Eriti tänuväärse info saime esile kerkinud probleemide kirjeldustest. Nende murede lahendamisega hakkame järgmisel nädalal tegelema. Kõige rohkem oodati koolilt regulaarsete videotundide läbiviimist.

· Olulisim muudatus järgmisel nädalal ongi see, et hakkavad toimuma tunniplaanijärgsed videotunnid zoomi rakenduse vahendusel. Õpetus: https://kurtnakool.ee/kusi-abi-haridustehnoloogilt. Need on õpilastele kohustuslikud, kui õpetaja ei ole teatanud vastupidist. Klassijuhatajad on eelnevalt välja selgitanud kodude infotehnoloogilised võimalused. Videotundide tunniplaan hakkab asuma kodulehel link: https://kurtnakool.ee/videotundide-tunniplaan Õpetaja informeerib videotunnist ka kodutööde all Stuudiumis.

· Kui vajate lisa-digiseadet õppimiseks, siis koolil on veel välja jagada kümmekond tahvelarvutit. Tahvelarvuti laenutamise soovist tuleb teada anda kooli üldmeilile kurtnakool@sakuvald.ee

· Tuletan meelde, et infotehnoloogia alaste küsimustega saate kodulehe kaudu võtta ühendust haridustehnoloogi Maire Kärneriga tööpäeviti kella 9.00-st kuni 11.00-ni. Ta on valmis abistama nii õpilasi kui ka lapsevanemaid.

Möödunud nädalast meenub ühe klassijuhataja humoorikas seik õpilasega:

Õpetaja: Teen oma klassi kodutöödega kujundavat hindamist, annan igale õpilasele tagasisidet- nii head kui vead. Üks poiss vastab:„ Tänan komplimendi eest!“

Distantsõpe kasvatab viisakust ja sunnib õpilasi kiirelt suureks ja iseseisvaks saama. Kas me lastevanematena oleme selleks valmis, on juba omaette küsimus?

Mõnusat nädalavahetust!

Nädala kokkuvõte

Esimene nädal koduõppel on lõppenud.
Jagame teiega infokilde, kuidas uus õppekorraldus Kurtna Koolis on käivitunud.
Meeldiv on tõdeda, et õpe on läinud oodatust paremini.
Õpetajate sõnul on nende töö intensiivsus oluliselt tõusnud. Hoiame neile pöialt, et jõud ei raugeks.
Õpetajate tagasiside kohaselt suhtub enamus õpilasi õppetöösse suure vastutustundega. Aitäh teile, lapsevanemad, laste toetamise eest!
Kui vanematena märkate, et teie lapsed on tublid, siis palun tunnustage neid.

Õpetajad oleksid väga tänulikud ka igasuguse tagasiside eest.
Palun andke aine- ja klassijuhatajatele kord nädalas tagasisidet õppe mahu, õppesisu, õppimise aja jm osas. Nii saame kõige paremini korrigeerida õppetööd.

Mõistetavatel põhjustel on esinenud tehnilisi tõrkeid ja arusaamatusi.
Kodude toetamiseks oleme välja töötanud uue lahenduse, mis alustab tööd alates esmaspäevast, 23.03.
Nimelt saab Kurtna Kooli kodulehe kaudu tööpäeviti kella 9.00-st kuni 11.00-ni võtta ühendust haridustehnoloogi Maire Kärneriga, kes on valmis abistama nii õpilasi kui ka lapsevanemaid infotehnoloogilistes küsimustes.

Kodulehelt leiab ka meie tugimeeskonna liikmete kontaktandmed. Kui on mure, võtke julgesti nendega ühendust.

Loodame, et esialgne ind ei rauge ning kevadine tuul tervist ei vii.
Ilusat päikselist kevade algust!

Lugupidamisega

Kristjan Saar
Direktor

Kurtna Kooli psühholoogi nõuanded

 

Saku valla asutuste töö eriolukorras

Esmaspäevast, 16. märtsist:

• on suletud kõik Saku valla koolid, muusikakool, noortekeskus, spordikeskus, kultuurikeskus ja Saku saun.
• vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu.
• saab piiratult kasutada Kiisa ja Saku raamatukogu ja päevakeskuse teenuseid ning mõisas asuvat söögikohta.
• ei sõida koolibussid. Liinid 113 ja 21 jäävad käima. Vaata eriolukorra ajal kehtivat sõiduplaani siin.
• kõik valla lasteaiad jäävad avatuks.

LASTEAED
Kõik reisilt tulnud lapsed või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt (riigist olenemata), tuleb jätta kindlasti kaheks nädalaks koju.
Kel vähegi võimalik, peaks jätma oma lapsed koju. Lapse puuduma jäämisest anda teada Eliisi vahendusel.
Osutamata teenuste eest arveid ei esitata. Kui laps lasteaias ei käi, siis kohatasu maksma ei pea. Selleks tuleb esitada Arno veebikeskkonnas teatis.
Lapsed viibivad vaid oma rühmades, ujumistunde ei toimu.
Õuealal on piiratud rühmade kokkupuutumine.
Huviringe ei toimu.

KOOL
Kool jätkab õppetööd koduõppel, koolihoone on suletud.
Peamine info- ja suhtluskanal on Stuudium, vajadusel kasutatakse ka teisi võimalusi.
Õppevahendid jm õppetööks vajalikud asjad tuleb õpilastel koju viia. Esmaspäeval, 16.03 saab asju kätte helistades kooli välisuksel oleval telefonil.
Kõik huviringid ja trennid jäävad ära, spordikeskused on suletud.

Täpsemat infot saab kooli üldtelefonilt 6 719 230 tööpäeviti kell 8.30 – 16.30.

MUU OLULINE INFO
• Vallavalitsus töötab edasi, kuid tavapärast klientide vastuvõttu ei toimu. Järgmisel nädalal ei tee vallavalitsus ka ühtki perekonnaseisutoimingut (elukoha ja lapse sünni registreerimine). Dokumendid palume panna ukse kõrval olevasse postkasti või saata e-postiga. Vallavalitsusega saab ühendust e-posti või telefoni teel, üldküsimustes saku@sakuvald.ee ja tel 671 2431; täpsemad kontaktid ja informatsioon kodulehel www.sakuvald.ee.
• Ära jäänud Saku valla huviringide ja treeningute eest ning partneritele aja eest, mil teenust ei saanud osutada, arveid ei esitata.
• Kõik Saku valla kultuuri- kui ka spordiüritused jäävad Vabariigi Valitsuse otsusega ära kuni 1. maini.
• Raamatukogud Sakus ja Kiisal jäävad avatuks vaid laenutamiseks, avalikud internetipunktid ja lugemissaal on suletud. Kogunemised raamatukogudes ei ole lubatud.
• Päevakeskuses toimuvad tegevused jäävad ära, edasi toimib vaid sotsiaaltranspordi, pesupesemise, toidujagamise ja duši kasutamise teenus.
• Saku mõisa restoranis saab vaid päevalõunat. Kõik kontserdid ja üritused jäävad ära.
• Saku Maja kontoris esmaspäevast kodanike vastuvõttu ei toimu. Ühendust saab e-posti teel saku@sakumaja.ee või tel 672 9180.

Olukorda hinnatakse pidevalt ja infot uuendatakse vastavalt vajadusele.

http://tantsuagentuur.ee/…/zurii-valis-koolitants-2020-pii…/

14. veebruaril Viimsis toimunud Harjumaa tantsupäeval said järgmisesse piirkondlikusse vooru (toimus 7. märtsil Haapsalus) edasi:
Tantsustuudio Dance Company (Säde rühm) tantsuga “Kuuhaldjad”, juhendaja Angela Murumaa vanuseastmes 1.-4. klass (3.a klassist Eleanor ja Madli; 3.b klassist Sarah, Nora, Hanna)
V.A.T Stuudio SAKU tantsuga “Avastusretk”, juhendaja Maarja Eliisabet Roosalu vanuseastmes 1.-4. klass

Samuti tunnustati 14. veebruaril mõlemat rühma eripreemiaga:
Pehme kehatöö ja ilusa emotsiooni eest – tantsustuudio Dance Company tantsuga “Kuuhaldjad”

Siira esituse eest huvitavas koreograafias – V.A.T stuudio Saku tantsuga “Avastusretk”

http://tantsuagentuur.ee/2020/02/harjumaa-tunnustused/

Mai lõpus selguvad ka Koolitantsu lõppkontserdile pääsejad – hoiame pöialt 

Muudatused õpilasliinide graafikus alates 16.03.2020

Seoses ÜVK ehitustöödega Kasemetsa teel muutub liinide 113 (väljumisega 13:50 Sakust) ja 24B (väljumisega 15:55 Kajamaalt) graafik järgmiselt:

  • Liin 113 ei pööra enam Kasemetsa teele sisse, vaid sõidab otse Saku suunas.
  • Lisatud on täiendav buss liini nimetusega Kurtna-Revali-Kuresoo-Saku, mis alustab kell 14:21 paralleelselt liin 113-ga Kurtna Kooli juurest ning mis sõidab Kasemetsa tee ühest otsast Revali peatuseni ja teisest otsast Kuresoo ringini ning suundub seejärel Sakku.
  • Liin 24B (väljumisega 15:55 Kajamaalt) sõidab sarnaselt lisatud liinile Kasemetsa tee ühest otsast Revali peatuseni ja teisest otsast Kuresoo ringini ning suundub seejärel Sakku.

Muudatused kehtivad kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni.

Sõiduplaan

Busside väljumisajad

Alates esmaspäevast, 02.märtsist on osaliselt muutunud lõunaste busside väljumisajad.
Muudatused hõlmavad järgmiseid liine:
– 21B – lisandus nn Meie poe ring, kus buss enne Kurtna poole pööramist sõidab edasi Roobuka poole, keerab Meie poe juures Kohila suunas ja teeb peale Roobuka raudteejaama teeotsa Mäevana peatuses tagasipöörde. Lisanduvad peatused Standard ja Mäevana. Seetõttu jõuab buss Kurtna Kooli juurde varasemaga võrreldes 10 minutit hiljem.
– 22a – Kurtna Kooli juurest väljuvat aega on nihutatud 10 minuti võrra hilisemaks, et lapsed jõuaksid peale tundide lõppu bussile. Liin läbib nüüd Kajamaalt Sakku jõudes enne Murumäe suunas liikumist ka raudteejaama ja gümnaasiumi peatused.
– 32 – tulenevalt 22a liini pikenemisest ja hilisemast saabumisest lükkub 15 minuti võrra liini 32 väljumisaeg Saku Raudteejaamast, selle võrra ka Kurtnast.

Sõiduplaan alates 2. märtsist 2020