Neljapäev ja reede e-õppepäevad

Kurtna koolis on e-õppepäevadeks selle nädala neljapäev, 16.09 ja reede, 17.09. Ainsaks erandiks, kellega toimub kontaktõpe koolis, on 1. klass. Kõik teised õpivad kodus.
Huviringe nendel päevadel ei toimu.

Ka kodus algab koolipäev kell 8.30. Õpiülesanded ja Zoomitundide info edastatakse Stuudiumi vahendusel.

Esmaspäeval, 20.09 ootame kõiki õpilasi taas kooli ja juhatame sisse spordinädala.

Õppeaasta alguse info

25.08 kell 10.00–18.00 2.-4. klassi õpikute laenutamine raamatukogust. Samaaegselt müüakse ka raamatukilesid, tasumine sularahas

26.08 kell 10.00–18.00 5. -9. klassi õpikute laenutamine raamatukogust. Samaaegselt müüakse ka raamatukilesid, tasumine sularahas

26.08 kell 18.00–19.15 kooli lastevanemate üldkoosolek. NB! Ootame perest üht lapsevanemat, koosolekul tuleb kanda maski

30.08 kell 9.00–15.00 vaktsineerimine Saku valla elanikele alates 12. eluaastast Saku Gümnaasiumi parklas Qvalitase bussis. Eelregistreerimine ei ole vajalik, kuni 18-aastaste laste vaktsineerimisel vajalik lapsevanema volikiri.

Vaksineerimisbuss asub Saku Gümnaasiumi põhikooli parklas.

01.09 kell 11.00 – Kurtna Kooli 1. septembri aktus

 

1. septembri bussigraafik asub siin: LINK

Bussigraafik alates 2. septembrist asub siin: LINK

Kurtna Kooli suvine töökorraldus

25.06 – 01.08 – spordikompleks suletud

05.07 – 04.08 – kooli kantselei suletud

Raamatukogu suletud 23.06.-13.08.2021. Soovijad saavad raamatuid laenutada Kiisa või Saku raamatukogust, mis on terve suve avatud (v.a. laupäeviti).

Lasteaed
05.- 16.07 – avatud ajutine suverühm
19. – 30.07 – lasteaed suletud
02. – 13.08 – avatud ajutine suverühm
Alates esmaspäevast, 16.08 on kõik rühmad avatud, alustavad uued lapsed.
Neljapäeval, 19.08 on lasteaed avatud, kuid lapsi vastu ei võeta – toimub meeskonna ühiskoolitus kogu lasteaia personalile

Kooli on sel õppeaastal ununenud rohkesti erinevaid esemeid: rõivaid, jalatseid, puhve, joogipudeleid jne.
“Kadunud” asju saab kätte vaid selle nädala kolmapäevani. Pärast seda kahjuks enam mitte, sest koolis ei ole võimalik asju ladustada ja need viiakse ära.

2021.-2022. õa rühmade komplekteerimine

Rühmad järgmiseks õppeaastaks on komplekteeritud ning uued lapsed on rühmadesse määratud.

Lastevanemate kokkusaamine ja rühmadega tutvumine toimub 2. juunil kell 18.00.

Rühmade nimekirjasid veebilehel ei avaldata. Vanemaid teavitatakse e-posti vahendusel.

Uute laste vastuvõtt algab alates 16. augustist.

Laste vastuvõtu ajad sõimerühma lepitakse kokku 2. juuni koosolekul. Harjutamisperioodi, kus laps on koos vanemaga lasteaias, püüame pigem vältida või lühendada 2-3 päevale. Meie kogemuste põhjal on toimiv, kui laps on saanud eelnevalt koos vanemaga lasteaia õueala ja ruume vaatamas käia ning õpetajaga tutvuda (on vanemaga lühiajaliselt koos lasteaias), kuid lasteaia igapäevaeluga harjumine toimub rühma personali toel ja kaasabil.
Kui laps hakkab lasteaiakohta kasutama enne 1. septembrit (uued lapsed) vahemikus 16.-31. august 2021, siis arvatakse laps lasteaia nimekirja kohakasutamise kuupäevast. Sellisel juhul arvestatakse kohatasu augustikuu eest proportsionaalselt lasteaias käidud päevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast. Kui laps tuleb lasteaeda 1. septembril või hiljem, siis arvatakse ta nimekirja 1. septembrist 2021, kohatasu arvestamine algab septembrikuust ning päevapõhist arvestust enam ei toimu.

*Saku Vallavolikogu määrus „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020003

Lasteaed on avatud 7.00-19.00.

Hommikusöögi aeg on 9.00, lõunasöök 12.15 (aiarühmas 12.30), õhtuoode 15.30. Toidupäeva maksumus on päevapõhine ning eraldi arvestust söögikordade osas ei peeta.

Lasteaed kasutab infovahetussüsteemi ELIIS: www.eliis.ee

Vanemal võimalik end Eliisis kasutajaks vormistada peale seda, kui laps on lasteaia nimekirja kinnitatud.
Palume kõikidel peredel vähemalt ühel lapsevanemal leida võimalus end ELIISi kasutajaks registreerida.

19. augustil laste vastuvõttu ei toimu seoses personali koolituspäevaga.

Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil on lasteaed suletud.