Arvutiõpetus

3D-modelleerimine, video tegemine, Youtube’i riputamine

HTML

Jõuluteemaline koduleht

Infootsing

Raspberry Pi sissejuhatus

Raspberry Pi ülesanne

Raspberry Pi ettevalmistus ühenduseks üle võrgu

Kirjaliku töö vormistamine

Kolme looma 3D-modelleerimine

Reisi planeerimine

Muusika programmeerimine

Muusika loomine sekventserprogrammiga

7.  ja 8. klassi ülesanne 1. novembril 2018

Tekstitöötlus

Koodikoll ja koodikoll2

Informaatikatund 13.12.2018

Videotöötlus 1

Videotöötlus 2

Animatsioonide kasutamine esitluses

Joosepi loovtöö

Küsitlus ja tekstidokument

3D mudel 4-toalisest korterist