Arvutiõpetus

3D-modelleerimine, video tegemine, Youtube’i riputamine

HTML

Jõuluteemaline koduleht

Infootsing

Raspberry Pi sissejuhatus

Raspberry Pi ülesanne

Raspberry Pi ettevalmistus ühenduseks üle võrgu

Kirjaliku töö vormistamine


8. klass:  Kolme looma 3D-modelleerimine

NB! Need, kes ei jõudnud oma vormistatud kirjalikke töid eelmisel nädalal valmis, lõpetavad ja saadavad need tunni lõpus ära. Planeeri oma aega vastavalt vajadusele.