Arvutiõpetus

3D-modelleerimine, video tegemine, Youtube’i riputamine

HTML

Jõuluteemaline koduleht

Infootsing

Raspberry Pi sissejuhatus

Raspberry Pi ülesanne

Raspberry Pi ettevalmistus ühenduseks üle võrgu

Kirjaliku töö vormistamine

Kolme looma 3D-modelleerimine

Reisi planeerimine

Muusika programmeerimine

Muusika loomine sekventserprogrammiga

7.  ja 8. klassi ülesanne 1. novembril 2018

NUTT TULEB PEALE

Tekstitöötlus

Koodikoll ja koodikoll2

Informaatikatund 13.12.2018