1.a klass – projekti „Mesilased ja maailm“ õppekäik (04.05.2018)