1.b klass – projekti „Mesilased ja maailm“ õppekäik (28.05.2018)