2. klass – projekti „Mesilased ja maailm“ õppekäik (31.05.2018)