2018/2019. õa. Aastaraamatu väljaandmine (27.11.2020)