Kooli Kogu Perega- koolieelikute ja nende vanemate koolitus (27.04.2019)