Kooli Kogu Perega – koolieelikute ja nende vanemate koolitus ” tervis” (23.03.2019)