Kooli kogu perega – koolieelikute vanemate infoõhtu (28.11.2018 18.00)