Vald võtab läbi ARNO vastu 1. klassi astuda soovijate taotluseid. (02.05.2020)

1. klassi astuda soovijate taotluste vastuvõtt.

Täpsem info Kurtna Kooli kodulehel ja keskkonnas ARNO