Informaatika

VIKTORIINI KOOSTAMINE GOOGLE FORMSIS (Google’i Vormid)

8. KLASSI UURING 26. mail 2022

KAF

Esitlus ja animatsioonid Google Slides’is

Koloreerimine

Reisi planeerimine

Tekstitöötlus

Kirjalike tööde vormistamine

HTML-i ülesanne

Koodi kirjutamise ülesanne (koodikoll)

Info otsimise ülesanne

Animatsiooni tegemine Wickeditoris – vaata ka näitetöid