9. klass

Digipädevuse test 9. klassile

Testi saab lahendada ainult ühes suunas, st juba vastatud ja kinnitatud küsimusele tagasi minna ei saa. Tasemetöö kolme viimase ülesande lahendamisel on õpilastel vaja kasutada internetti. Teiste ülesannete puhul on interneti kasutamine keelatud.  Digipädevuse tasemetöö on jagatud kahte kuni 60-minutilisse ossa, mille vahel on umbes 15-minutiline paus. Õpilasele kuvatakse pausi kohta info ekraanil.