Vastuvõtt

Kurtna kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtu tingimused ja kord 2019

Koolitaotlus

Avaldus lapse koolist välja arvamiseks

Käsitsi täidetud taotlus tuleb tuua kooli kantseleisse või täita kohapeal. Digitaalselt saab taotlusi täita PDF-lugejaga (nt Foxit või Adobe Reader) ning digiallkirjastada ID-tarkvaraga.