Õppenõukogu koosolekute toimumisajad

28.08.2019 Kurtna lasteaia ja põhikooli ühine õppenõukogu