Tunniplaan

Tundide ajad

1. 8.30 – 9.15
Hommikusöök
2. 9.30 – 10.15
3. 10.25 – 11.10
Õuevahetund
4. 11.25 – 12.10
I – IV klassi söögivahetund
5. 12.20 – 13.05 (V – IX klass)
V – IX klassi söögivahetund
5. 12.35 – 13.20 (I – IV klass)
6. 13.30 – 14.15
7. 14.25 – 15.10

Trimestrite ajad 2017/2018. õa
I trimester: 01. september 2017 – 01. detsember 2017
II trimester: 04. detsember 2017 – 09. märts 2018
III trimester: 12. märts 2018 – 08. juuni 2018

Tunniplaan alates 08.01.2018