Tunniplaan

Tundide ajad

1. 8.30 – 9.15
Hommikusöök
2. 9.30 – 10.15
3. 10.25 – 11.10
Õuevahetund
4. 11.25 – 12.10
I – IV klassi söögivahetund
5. 12.20 – 13.05 (V – IX klass)
V – IX klassi söögivahetund
5. 12.35 – 13.20 (I – IV klass)
6. 13.30 – 14.15
7. 14.25 – 15.10

Trimestrite ajad 2018/2019. õa
I trimester: 01.09.2018 – 30.11.2018
II trimester: 03.12.2018 – 15.03.2019
III trimester: 18.03.2019 – 07.06.2019

Tunniplaan 2018/2019 õ-a II veerand