Nädala kokkuvõte

Esimene nädal koduõppel on lõppenud.
Jagame teiega infokilde, kuidas uus õppekorraldus Kurtna Koolis on käivitunud.
Meeldiv on tõdeda, et õpe on läinud oodatust paremini.
Õpetajate sõnul on nende töö intensiivsus oluliselt tõusnud. Hoiame neile pöialt, et jõud ei raugeks.
Õpetajate tagasiside kohaselt suhtub enamus õpilasi õppetöösse suure vastutustundega. Aitäh teile, lapsevanemad, laste toetamise eest!
Kui vanematena märkate, et teie lapsed on tublid, siis palun tunnustage neid.

Õpetajad oleksid väga tänulikud ka igasuguse tagasiside eest.
Palun andke aine- ja klassijuhatajatele kord nädalas tagasisidet õppe mahu, õppesisu, õppimise aja jm osas. Nii saame kõige paremini korrigeerida õppetööd.

Mõistetavatel põhjustel on esinenud tehnilisi tõrkeid ja arusaamatusi.
Kodude toetamiseks oleme välja töötanud uue lahenduse, mis alustab tööd alates esmaspäevast, 23.03.
Nimelt saab Kurtna Kooli kodulehe kaudu tööpäeviti kella 9.00-st kuni 11.00-ni võtta ühendust haridustehnoloogi Maire Kärneriga, kes on valmis abistama nii õpilasi kui ka lapsevanemaid infotehnoloogilistes küsimustes.

Kodulehelt leiab ka meie tugimeeskonna liikmete kontaktandmed. Kui on mure, võtke julgesti nendega ühendust.

Loodame, et esialgne ind ei rauge ning kevadine tuul tervist ei vii.
Ilusat päikselist kevade algust!

Lugupidamisega

Kristjan Saar
Direktor

Kurtna Kooli psühholoogi nõuanded

 

Saku valla asutuste töö eriolukorras

Esmaspäevast, 16. märtsist:

• on suletud kõik Saku valla koolid, muusikakool, noortekeskus, spordikeskus, kultuurikeskus ja Saku saun.
• vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu.
• saab piiratult kasutada Kiisa ja Saku raamatukogu ja päevakeskuse teenuseid ning mõisas asuvat söögikohta.
• ei sõida koolibussid. Liinid 113 ja 21 jäävad käima. Vaata eriolukorra ajal kehtivat sõiduplaani siin.
• kõik valla lasteaiad jäävad avatuks.

LASTEAED
Kõik reisilt tulnud lapsed või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt (riigist olenemata), tuleb jätta kindlasti kaheks nädalaks koju.
Kel vähegi võimalik, peaks jätma oma lapsed koju. Lapse puuduma jäämisest anda teada Eliisi vahendusel.
Osutamata teenuste eest arveid ei esitata. Kui laps lasteaias ei käi, siis kohatasu maksma ei pea. Selleks tuleb esitada Arno veebikeskkonnas teatis.
Lapsed viibivad vaid oma rühmades, ujumistunde ei toimu.
Õuealal on piiratud rühmade kokkupuutumine.
Huviringe ei toimu.

KOOL
Kool jätkab õppetööd koduõppel, koolihoone on suletud.
Peamine info- ja suhtluskanal on Stuudium, vajadusel kasutatakse ka teisi võimalusi.
Õppevahendid jm õppetööks vajalikud asjad tuleb õpilastel koju viia. Esmaspäeval, 16.03 saab asju kätte helistades kooli välisuksel oleval telefonil.
Kõik huviringid ja trennid jäävad ära, spordikeskused on suletud.

Täpsemat infot saab kooli üldtelefonilt 6 719 230 tööpäeviti kell 8.30 – 16.30.

MUU OLULINE INFO
• Vallavalitsus töötab edasi, kuid tavapärast klientide vastuvõttu ei toimu. Järgmisel nädalal ei tee vallavalitsus ka ühtki perekonnaseisutoimingut (elukoha ja lapse sünni registreerimine). Dokumendid palume panna ukse kõrval olevasse postkasti või saata e-postiga. Vallavalitsusega saab ühendust e-posti või telefoni teel, üldküsimustes saku@sakuvald.ee ja tel 671 2431; täpsemad kontaktid ja informatsioon kodulehel www.sakuvald.ee.
• Ära jäänud Saku valla huviringide ja treeningute eest ning partneritele aja eest, mil teenust ei saanud osutada, arveid ei esitata.
• Kõik Saku valla kultuuri- kui ka spordiüritused jäävad Vabariigi Valitsuse otsusega ära kuni 1. maini.
• Raamatukogud Sakus ja Kiisal jäävad avatuks vaid laenutamiseks, avalikud internetipunktid ja lugemissaal on suletud. Kogunemised raamatukogudes ei ole lubatud.
• Päevakeskuses toimuvad tegevused jäävad ära, edasi toimib vaid sotsiaaltranspordi, pesupesemise, toidujagamise ja duši kasutamise teenus.
• Saku mõisa restoranis saab vaid päevalõunat. Kõik kontserdid ja üritused jäävad ära.
• Saku Maja kontoris esmaspäevast kodanike vastuvõttu ei toimu. Ühendust saab e-posti teel saku@sakumaja.ee või tel 672 9180.

Olukorda hinnatakse pidevalt ja infot uuendatakse vastavalt vajadusele.

http://tantsuagentuur.ee/…/zurii-valis-koolitants-2020-pii…/

14. veebruaril Viimsis toimunud Harjumaa tantsupäeval said järgmisesse piirkondlikusse vooru (toimus 7. märtsil Haapsalus) edasi:
Tantsustuudio Dance Company (Säde rühm) tantsuga “Kuuhaldjad”, juhendaja Angela Murumaa vanuseastmes 1.-4. klass (3.a klassist Eleanor ja Madli; 3.b klassist Sarah, Nora, Hanna)
V.A.T Stuudio SAKU tantsuga “Avastusretk”, juhendaja Maarja Eliisabet Roosalu vanuseastmes 1.-4. klass

Samuti tunnustati 14. veebruaril mõlemat rühma eripreemiaga:
Pehme kehatöö ja ilusa emotsiooni eest – tantsustuudio Dance Company tantsuga “Kuuhaldjad”

Siira esituse eest huvitavas koreograafias – V.A.T stuudio Saku tantsuga “Avastusretk”

http://tantsuagentuur.ee/2020/02/harjumaa-tunnustused/

Mai lõpus selguvad ka Koolitantsu lõppkontserdile pääsejad – hoiame pöialt 

Muudatused õpilasliinide graafikus alates 16.03.2020

Seoses ÜVK ehitustöödega Kasemetsa teel muutub liinide 113 (väljumisega 13:50 Sakust) ja 24B (väljumisega 15:55 Kajamaalt) graafik järgmiselt:

  • Liin 113 ei pööra enam Kasemetsa teele sisse, vaid sõidab otse Saku suunas.
  • Lisatud on täiendav buss liini nimetusega Kurtna-Revali-Kuresoo-Saku, mis alustab kell 14:21 paralleelselt liin 113-ga Kurtna Kooli juurest ning mis sõidab Kasemetsa tee ühest otsast Revali peatuseni ja teisest otsast Kuresoo ringini ning suundub seejärel Sakku.
  • Liin 24B (väljumisega 15:55 Kajamaalt) sõidab sarnaselt lisatud liinile Kasemetsa tee ühest otsast Revali peatuseni ja teisest otsast Kuresoo ringini ning suundub seejärel Sakku.

Muudatused kehtivad kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni.

Sõiduplaan

Busside väljumisajad

Alates esmaspäevast, 02.märtsist on osaliselt muutunud lõunaste busside väljumisajad.
Muudatused hõlmavad järgmiseid liine:
– 21B – lisandus nn Meie poe ring, kus buss enne Kurtna poole pööramist sõidab edasi Roobuka poole, keerab Meie poe juures Kohila suunas ja teeb peale Roobuka raudteejaama teeotsa Mäevana peatuses tagasipöörde. Lisanduvad peatused Standard ja Mäevana. Seetõttu jõuab buss Kurtna Kooli juurde varasemaga võrreldes 10 minutit hiljem.
– 22a – Kurtna Kooli juurest väljuvat aega on nihutatud 10 minuti võrra hilisemaks, et lapsed jõuaksid peale tundide lõppu bussile. Liin läbib nüüd Kajamaalt Sakku jõudes enne Murumäe suunas liikumist ka raudteejaama ja gümnaasiumi peatused.
– 32 – tulenevalt 22a liini pikenemisest ja hilisemast saabumisest lükkub 15 minuti võrra liini 32 väljumisaeg Saku Raudteejaamast, selle võrra ka Kurtnast.

Sõiduplaan alates 2. märtsist 2020

TERVISEAMETI SOOVITUSED KOROONAVIIRUSE LEVIKU ENNETAMISEKS

Varsti lõpeb koolivaheaeg ning kooliõpilased ja ka lasteaialapsed, kes koos vanematega käisid reisil, tulevad taas kooli / lasteaeda. Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid HiinasPõhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), JaapanisSingapurisLõuna-KoreasIraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju koroonaviirusesse haigestunuid.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet lastevanematel, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14 päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.

Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.

 NB! Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume kindlasti teavitada sellest kooli või lasteaeda.

Olukord ei nõua erakorralisi meetmeid, kuid arvestades grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele:

  1. Pese tihti käsi

Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse.

  1. Järgi hingamisteede hügieeni

Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.

Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud.

  1. Väldi kontakti

Väldi kontakti (vähemalt 1m) inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või aevastavad inimesed. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ise ka haigestuda.

  1. Väldi silmade, nina ja suu katsumist

Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud. Kui puudutad oma silmi, nina või suud nende kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.

  1. Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult abi.

Ütle tervishoiutöötajale, et oled reisinud riskipiirkonnas, kus on teatatud COVID-19 levikust, või ütle, et oled olnud lähikontaktis kellegagi, kes on riskipiirkonnas reisinud ja kellel on hingamisteede haiguste sümptomid (palavik, köha või hingamisraskused).

  1. Kui sul on kerged hingamisteedehaiguste sümptomid ja sa ei ole reisinud riskipiirkonnas

Järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning võimalusel püsi kodus kuni oled tervenenud.

  1. Ära tarbi toorest või väheküpsetatud loomseid produkte

Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega kuumtöötlemata piima ja tooteid. Samuti ära tarbi pesemata puu- ja köögivilju.

Taisi Laululaste omaloomingu konkurss

Sel laupäeval, 15.02 2020 toimus Taisi Laululaste omaloomingu konkurss, kus kõik laululapsed esitasid enda loodud muusikat. Kohal oli professionaalne žürii (koosseisus Ingrid Otti, Sirje Toompere, Sandra Nõmm, Tamar Nugis ja Norman Salumäe).
Kultuurikeskus Kaja suurel laval tulid esmaesitusele 40 laste endi kirjutatud ja viisistatud laulu.
Kurtna Koolist osalesid konkursil kolm soololaulu õpilast, Helena Kivirand, Heike Eleri Määrits ja Katriin Pähn.
Kõrge tunnustuse saavutasid Helena Kivirand lauluga “It wasn`t actually my fault”, mis valiti publiku poolt parimaks ja pärjati “Publiku lemmiku” tiitliga ning Heike Eleri Määrits looga “Saladuste kamber”, mis tunnustati “Taisi Laululaste lauliku eripreemia” vääriliseks! Heike Eleri solistirolli toetasid ka teised Taisi Laululaste Kurtna Kooli laululapsed. Mõlemad laulud kantakse uude väljaantavasse laulikusse, mida saavad kõik muusikahuvilised endale soetada ning selle järgi uut repertuaari õppida.
Erilist äramärkimist väärib meie laululjate õpetaja Damaris Ilves, kelle juhendamisel selliste saavutusteni jõuti. Samuti võib Damarist pidada konkursi kõige edukamaks õpetajaks, sest ka peaauhinna pälvinud esitus oli tema juhendatud!
Palju-palju õnne Helena, Heike Eleri, Damaris! Jätkuvat loomingulisust!

Oleme oma õpilaste üle väga uhked!
Võistlust vahendas meediaring. Tekst ja fotod Katriin.