1. klassi astujate taotluste esitamine kestab 02.05–20.05.2022

1. klassi astujate taotluste esitamine kestab 02.05–20.05.2022.

Taotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:
• koolivalmiduskaart;
• digitaalne foto õpilaspileti jaoks;
• tervisetõend (saab esitada hiljem);
• nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).
• 1. klasside esialgsed nimekirjad koostatakse 1. juuniks.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee