Inglise keele teemapäev

30. märtsil toimus Keila Koolis 5.kl inglise keele teemapäev, mille teemaks “Estonia – my home country”. Meie koolist osalesid Paula-Liisa Alasepp ja Markus Vihermäe. Eelnevalt oli vaja teha inglisekeelne esitlus oma kodukohast. Meie valik langes oma kooli tutvustamisvideole.  Teemapäeva raames tuli inglisekeelne esitlus teistele osalejatele ette kanda. Lisaks sellele osaleti erinevates ülesannetes: mängiti Kahooti, Memory ja sõnaseletusmängu. Kõik loomulikult inglise keeles ja läbivaks teemaks kõik Eestiga seonduv. Üritus oli väga meeleolukas ja hasarti tekitav, Tuletati meelde juba varem õpitut, kuid saadi ka uusi teadmisi ning seda nii Eesti kui ka inglisekeelse sõnavara kohta!