2021.-2022. õa rühmade komplekteerimine

Rühmad järgmiseks õppeaastaks on komplekteeritud ning uued lapsed on rühmadesse määratud.

Lastevanemate kokkusaamine ja rühmadega tutvumine toimub 2. juunil kell 18.00.

Rühmade nimekirjasid veebilehel ei avaldata. Vanemaid teavitatakse e-posti vahendusel.

Uute laste vastuvõtt algab alates 16. augustist.

Laste vastuvõtu ajad sõimerühma lepitakse kokku 2. juuni koosolekul. Harjutamisperioodi, kus laps on koos vanemaga lasteaias, püüame pigem vältida või lühendada 2-3 päevale. Meie kogemuste põhjal on toimiv, kui laps on saanud eelnevalt koos vanemaga lasteaia õueala ja ruume vaatamas käia ning õpetajaga tutvuda (on vanemaga lühiajaliselt koos lasteaias), kuid lasteaia igapäevaeluga harjumine toimub rühma personali toel ja kaasabil.
Kui laps hakkab lasteaiakohta kasutama enne 1. septembrit (uued lapsed) vahemikus 16.-31. august 2021, siis arvatakse laps lasteaia nimekirja kohakasutamise kuupäevast. Sellisel juhul arvestatakse kohatasu augustikuu eest proportsionaalselt lasteaias käidud päevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast. Kui laps tuleb lasteaeda 1. septembril või hiljem, siis arvatakse ta nimekirja 1. septembrist 2021, kohatasu arvestamine algab septembrikuust ning päevapõhist arvestust enam ei toimu.

*Saku Vallavolikogu määrus „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord“
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122020003

Lasteaed on avatud 7.00-19.00.

Hommikusöögi aeg on 9.00, lõunasöök 12.15 (aiarühmas 12.30), õhtuoode 15.30. Toidupäeva maksumus on päevapõhine ning eraldi arvestust söögikordade osas ei peeta.

Lasteaed kasutab infovahetussüsteemi ELIIS: www.eliis.ee

Vanemal võimalik end Eliisis kasutajaks vormistada peale seda, kui laps on lasteaia nimekirja kinnitatud.
Palume kõikidel peredel vähemalt ühel lapsevanemal leida võimalus end ELIISi kasutajaks registreerida.

19. augustil laste vastuvõttu ei toimu seoses personali koolituspäevaga.

Taasiseseisvumispäeval, 20. augustil on lasteaed suletud.