5.klass vabariiklikul koolinoorte rahvatantsufestivalil Väike-Maarjas

18.-19. mail toimus Väike-Maarjas VIII koolinoorte rahvatantsufestival, millest võttis osa ka meie kooli 5.klassi tantsurühm.

Traditsioonidega festivali osaks on alati ühiskontsert ja omaloomingulise tantsu esitamine. Seekordsed kontserdid toimusid gümnaasiumi suures tribüünidega võimlas ja Ebavere laululaval. Kokku oli esinejaid-osalejaid 800 üheteistkümnest Eesti maakonnast.

Lisaks pakkusid huvitavat ja harivat tegevust Väike-Maarja Päästekolledž, Päästekomando, noorsoopolitsei, Väike-Maarja Noortekeskus koostöös kodutütardega. Nii said kõik proovida tuletõrjevoolikust veejoa suunamist ja läbi mängida olukorra, kui on juhtunud mitme kannatanuga õnnetus.
Kultuurilooliselt rikkas Väike-Maarjas peetud fotojahi käigus tehtud pildid jäävad meenutama möödunud sisukaid päevi.

Osalejad jäid festivaliga väga rahule. Juba paluti registreeruda järgmiseks ja veelgi toredam oleks osaleda sellisel peol, kui meie kooli tantsurühmal oleks oma rahvariided.

Õpetajad Eve ja Tuulike