Nädala kokkuvõte

Tänan meie kooli lapsevanemaid ja õpilasi rahuloluküsimustikule vastamast!

Teine nädal eriolukorras elamist hakkab läbi saama. Kuidas on läinud?

· Lasteaeda sellel nädalal lapsi ei toodud. Hindame väga teie vastutustunnet, head lapsevanemad, nii hoiame laste ja endi tervist. Igal hommikul on valveõpetajad siiski olemas, kui peaks tekkima ootamatu vajadus oma laps ikkagi lasteaeda tuua. Õpetaja ootab kuni kella 9.30-ni.

· Kooli tagasiside esmane analüüs ütleb, et koduste ülesannete maht ja raskusaste on enam-vähem jõukohane. Eriti tänuväärse info saime esile kerkinud probleemide kirjeldustest. Nende murede lahendamisega hakkame järgmisel nädalal tegelema. Kõige rohkem oodati koolilt regulaarsete videotundide läbiviimist.

· Olulisim muudatus järgmisel nädalal ongi see, et hakkavad toimuma tunniplaanijärgsed videotunnid zoomi rakenduse vahendusel. Õpetus: https://kurtnakool.ee/kusi-abi-haridustehnoloogilt. Need on õpilastele kohustuslikud, kui õpetaja ei ole teatanud vastupidist. Klassijuhatajad on eelnevalt välja selgitanud kodude infotehnoloogilised võimalused. Videotundide tunniplaan hakkab asuma kodulehel link: https://kurtnakool.ee/videotundide-tunniplaan Õpetaja informeerib videotunnist ka kodutööde all Stuudiumis.

· Kui vajate lisa-digiseadet õppimiseks, siis koolil on veel välja jagada kümmekond tahvelarvutit. Tahvelarvuti laenutamise soovist tuleb teada anda kooli üldmeilile kurtnakool@sakuvald.ee

· Tuletan meelde, et infotehnoloogia alaste küsimustega saate kodulehe kaudu võtta ühendust haridustehnoloogi Maire Kärneriga tööpäeviti kella 9.00-st kuni 11.00-ni. Ta on valmis abistama nii õpilasi kui ka lapsevanemaid.

Möödunud nädalast meenub ühe klassijuhataja humoorikas seik õpilasega:

Õpetaja: Teen oma klassi kodutöödega kujundavat hindamist, annan igale õpilasele tagasisidet- nii head kui vead. Üks poiss vastab:„ Tänan komplimendi eest!“

Distantsõpe kasvatab viisakust ja sunnib õpilasi kiirelt suureks ja iseseisvaks saama. Kas me lastevanematena oleme selleks valmis, on juba omaette küsimus?

Mõnusat nädalavahetust!