Kaunist pühadeaega!

Enne vaheaega käis Kurtnas Jõuluvana koos oma päkapikkudega! Nad kuulasid laste esinemisi, jagasid kogu kooliperele kinke ning pärast toimus traditsiooniline jõululõuna.
Kaunist pühadeaega soovib Kurtna Kool!
Tekst ja fotod: Olivia Older

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee