Esmaspäeval, 13. märtsil külastasid kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased Kiisa avariielektrijaama.
Antud elektrijaama saab vajadusel käivitada vähem kui 10 minutiga ja seda nii, et kohapeal inimesi ei ole. Kiisa avariielektrijaam suudab katta peaaegu kogu Tallinna elektrivajaduse.
Ringkäik oli väga informatiivne ja suurepärane kogemus kõigile osalejatele.

Tekst ja fotod: Dominic Kõva.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee