Kurtna Kooli 6. – 9. klassi õpilast käisid 30. aprillil 2024. a Sagadi looduskoolis ja Rakvere Riigigümnaasiumis õppekäigul. Tegemist on traditsioonilise mesinduse reisiga, kus õpilased saavad õietolmust proove valmistada ja mikroskoobi all neid uurida.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee