Õp Katrin ja õp Astrid käisid Erasmus+ õpirändel Slovakkia mesindusega tutvumas. Külastati erinevaid mesinikke, mesinduskeskusi ja mesinduskoole. Õpetajad said palju uut ja põnevat infot nii külastuskohtades kui ka bussis reisikaaslastelt. Aitäh!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee