14. mail käis Kurtna kooli 3. klass Saku Suurhallis vaatamas etendust “Lotte ja vana õunapuu saladus”. Piletid etendusele võitsid lapsed joonistuskonkursil osalemisega. Pere ja Kodu kuulutas välja konkursi kõigile Eestimaa lasteaedadele ja koolide algklassidele, võitjaks kuulutati üks lasteaiarühm ja üks kooliklass. Joonistada tuli teemal “Kui Lotte oleks koos oma sõpradega meie koolis”. 3. klass saatis enda joonistused teele ning õnn naerataski just meile!

Suur aitäh, Pere ja Kodu!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee