Emadepäev

Neljapäeval, 9. mail tähistati koolis emadepäeva piduliku kontsertiga.

Emade ja vanaemade ette astusid õpilased erinevatest klassidest. Etteasted olid väga värvikad – tantsiti ja lauldi.

Aitäh õpetajatele, kes lastele sellise imelise võimaluse andsid ning suur aitäh emadele ja vanaemadele, kes esinejatele innukalt kaasa elasid!

Üritust vahendas meediaring. Tekst ja fotod: Katre Laidla.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee