Individuaalse õppetöö päev

Kurtna Kooli 15.01.2015 õppenõukogu otsusega on 23. veebruaril 2015. a õpilastel individuaalse õppetöö päev.
Sellel päeval Kurtna Koolis õppetunde ei toimu (õpilased kooli tulema ei pea).
23. veebruari õppetundide ülesanded annavad õpetajad õpilastele iseseisvaks tööks.
Kurtna Kooli õppenõukogu 15.01.2015 protokoll nr. 3