Jalgratta ABC lasteaias

Noorsoopolitseinik Kätlin Murre eestvedamisel toimus 7. mail lasteaia koolieelikute rattapäev, mille peamine eesmärk oli anda lastele esmaseid teadmisi sellest, milline on sõidukorras ratas, kus lapsed rattaga sõita tohivad ja kuidas ohutult liigelda. Kelle rattal puudus mõni vajalik helkur või polnud kella, need said juhendajalt uued. Väga põhjalikult seletati kiivri vajalikkust ja sobivust. Peale rataste ja kiivrite kontrolli mindi rattasõitu proovima eelnevalt märgistatud rajale. Raja läbimine sujus algul kohmakalt, kuid iga ringiga üha kindlamini. Rattapäevale andis laste silmis kaalukust juurde see, et õpetamas oli „päris“ politseinik, kes tuli kohale politseiautoga. Lasteaed tänab sisuka õpetuse eest!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee