Kooli kogu perega

Kurtna Koolis on nii lasteaed kui ka kool ühe katuse all, mistõttu saame laste ülemineku ühest astmest teise hõlpsamaks muuta. Selleks korraldame koolitussarja „Kooli kogu perega“. Viiel korral (laupäeviti) organiseeritakse järgmisel sügisel kooliminevate laste ja nende vanematele kooli ja koolielu tutvustavaid tunde. Lastega tegelevad erinevad algklasside õpetajad. Lastevanematele pakuvad huvitavate teemade üle järelemõtlemisainet erinevad koolis töötavad inimesed, kes tulevikus nende lastega tihedalt kokku hakkavad puutuma.

Esimene kokkusaamine toimub juba sellel kolmapäeval, 27.11. kell 18.00 Kurtna Koolis. Esimene koolitus on erandina ainult lastevanematele. Esineb logopeed Merike Vahtre ja praegune 1. klassi õpetaja Anne Ehatamm, kes räägib oma laste kogemusest üleminekul lasteaiast kooli.

Edaspidised koolituste toimumise päevad teatame koosolekul.