Kooli kogu perega

Viimane kogunemine koolitussarja “Kooli kogu perega” raames toimub laupäeval, 23. aprillil kell 11.00 – 13.00 Kurtna Koolis. Lastevanematele esinevad kooli direktor Kristjan Saar ja õppealajuhataja Terje Alev. Lastega tegeleb klassiõpetaja Mari-Liis Saarmäe.

Lastel palutakse kaasa võtta kirjutustarbed ja vahetusjalatsid.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee