Kooli kogu perega

“Kooli kogu perega” toimub laupäeval, 14. jaanuaril kell 11.00 – 13.00 Kurtna Koolis. Oodatud on järgmisel sügisel kooliteed alustavad lapsed oma vanematega. Lastega tegeleb klassiõpetaja Maie Härmann, lastevanematega eripedagoog Kaie Ojassalu.

Palume lastel kaasa võtta kirjutustarbed ja vahetusjalatsid.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee