Koomiksite joonistamise päev koos Alar Pikkoraineniga

Alarit tuntakse peamiselt Kosmosemuttide tegijana kuid kõige olulisem on hoopis see, et Alar joonistas valmis meie kooli logo.

Kutsume kõiki huvilisi teisipäeval, 16. novembril, kell 10.05 raamatukokkukuulama lugu koomiksitest ning kooli tunnuspildi valmimisest.

Peale jutustamist joonistame hiigelkoomikseid. Selleks peab iga klass välja panema 1-3 liikmelise esinduse, kes koomiksit joonistama hakkavad. Joonistajate nimed teatada esmapäeva jooksul õpetaja Evale.

Iga koomiks saab kunstniku kommentaari ja iga joonistaja midagi põske.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee