Kurtna Spordikeskuse lahtioleku info

Alates 03.05.2021 on Kurtna Spordikeskus avatud tavapärastel aegadel.

Sporditegevus on lubatud järgmistel tingimustel:
Sisetingimustes on lubatud 2+2 treening;

1)     treeningtegevus peab toimuma kontaktivabalt;
2)     lubatud ei ole kontaktse iseloomuga treeningtegevus kahe isiku vahel (näiteks maadlemine, judo ja muu selline);
3)     rühmatreeningud on sisetingimustes keelatud;
4)     välitingimustes on osalejate arv grupis kuni 10 inimest ning vältida tuleb kokkupuudet teiste gruppidega. Tegevused peavad toimuma hajutatult;
5)     kõikide tegevuste juures tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Võimla ja jõusaali rentnikel palume ühepäevase etteteatamisega kinnitada treeningu läbiviimist telefonil 5302 1697
Külastajad registreeritakse nimeliselt.
Jõusaalis võib korraga viibida kuni neli külastajat.

Kanname maski ja püsime terved!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee