Lasteaed pidas kevadpidu!

8. mail kogunes kogu lasteaiapere kooli aatriumisse pidama kevadpidu, mis seekord oli kantud aastateemast “Iseseisvalt suureks”.

Pidu juhtisid ja peol esinesid lapsed, isegi orkestri dirigent oli laste seast. Õpetajad olid vajadusel vaid toetajateks ja veidike suunajateks.

Peol oli kõike – laulu, tantsu, pillimängu, nalja, naeru ja seebimulle. Oli meeldejääv pidu, mida on hiljemgi tore meenutada.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee