Lasteaia lastevanemate üldkoosolek 18. oktoobril ja põhikooli lastevanemate üldkoosolek 3. novembril

Lasteaia lastevanemate üldkoosolek toimub 18. oktoobril kell 19.00. Päevakorra punktid:

a) Määruse “Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord” tutvustus
b) Määruse “Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord” tutvustus
c) Määruse “Munitsipaalkooli hoolekogu liikmete valimise kord ja töökord” tutvustus, mis jõustub oktoobri keskel

Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub 3. novembril kell 18.30. Päevakorra punktid:

a) Koolitaja Kalev Pihli loeng/arutelu teemal “Lapse turvalisus internetis/interneti ohud”
b) Määruse “Munitsipaalkooli hoolekogu liikmete valimise kord ja töökord” tutvustus, mis jõustub oktoobri keskel