Liivide etluskonkursi Harjumaa piirkonnavoor

Täna osalesid Karolin Laater 8. klassist ja Holger Kurvits 5. klassist Kiili Gümnaasiumis toimunud Liivide etluskonkursi Harjumaa piirkonnavoorus.
Ette oli valmistatud luuletus ja proosapala, mida žüriile esitati. Mõlemad õpilased jäid oma esitusega rahule ning sama arvas ka žürii, kes autasustas neid eripreemiatega. Holgerit peeti tulevikutalendiks ning Karolin tegi meeldivaima esituse.
Õpilasi juhendas õpetaja Agne Luur.
Aitäh, Kiili Gümnaasium, suurepäraselt korraldatud ürituse eest.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee