Matemaatikanädal

31. jaanuarist 4. veebruarini peeti Kurtna Koolis matemaatikanädalat.
Algõpetuse ainerühmal oli ühtekokku kolm aktiivset tegevuspäeva.
Esmaspäeval töötasime pesades – neljast klassist moodustusid segameeskonnad, kes klassist klassi liikudes täitsid erineva sisuga ülesandeid. Iga laps sai oma vastuste õigsust ise kontrollida. Kõik võitsid!

Kolmapäeval toimus arvutiklassis peastarvutamise võistlus. Parimad: 1. kl – Kaspar Merisalu, Deivid Michelson, Mairo Reinsaar, kõik kolm saavutasid maksimumtulemuse; 2. kl – maksimumtulemuse (30 punkti) saavutasid Anette Kuldvee ja Robin Piir; 3. kl – maksimumi keegi ei saavutanud, kuid 29 p. 30-st said Merily Oja, Ainar Kipso, Oliver Udeküll ja Maria Lutter (võisteldi korrutamises ja jagamises); 4. kl – tasavägiselt Kaspar Karula ja Mari Liis Gabrel.
Reedel viisime läbi kabeturniiri. Esmalt mängiti klasside kaupa. Igast klassist 3-4 osavamat pääses finaali.
Parimad kabetajad klasside lõikes: 1. Kris Erik Kaseorg, Alex Ringvee ja Mairo Reinsaar; 2. Robin Piir, Katrin Anethe Toomson, Otto Alexander Hellaste, Sten Rico Mesila; 3. Maria Lutter, Carl Saem, Oliver Udeküll, Hannes Kurn, 4. Patric, Gregory, Carl Kalju, Robin.
1-2. klassi finaalis olid vastamisi Robin Piir ja Sten Rico Mesila. Paremaks osutus Robin Piir.
3-4. klassi finaalis olid vastamisi Hannes Kurn ja Gregory Hellaste. Pärast pikka tasavägist võitlust võitis Hannes Kurn. Tüdrukutest oli parim Maria Lutter, kes jõudis poolfinaali, kuid kaotas napilt Gregoryle.

Lapsed ja õpetajad tundsid tegutsedes suurt entusiasmi ja tulemused rõõmustasid kõiki.
Märtsis proovime jõudu emakeeles.