Matemaatikavõistlus „Känguru“

Sellel õppeaastal toimunud üle-eestilisest matemaatikavõistlusest „Känguru“ võttis osa 26 Kurtna Kooli õpilast.
Meie kooli suurust arvestades oleme oma tulemustega väga rahul.
Erinevate vanuseastmete parimateks olid:

vanuseaste nimi klass kool punktid koht osalejaid kokku
benjamin Pille-Riin Kruus 6 Kurtna Kool 101 598 4653
ekolier Kristiin Sagur 4 Kurtna Kool 101 183 5737
ekolier Laura-Liis Kruus 4 Kurtna Kool 104 116 5737
ekolier Lenna Migur 4 Kurtna Kool 100 189 5737
kadett Hanna-Maarja Selde 8 Kurtna Kool 112 140 3274
kadett Robin Piir 8 Kurtna Kool 103 276 3274
pre-ekolier Anni Leen Järvik 2 Kurtna Kool 86 269 5737