Muudatused sõiduplaanis alates 03.05.2021

Õpilastransport taastub üldjoontes täismahus. Mõningad erisused on – peale muutusi kommertsliinide väljumisaegades ja -sagedustes (206, 206A, 219) lisati õpilaste eelkõige Roobuka piirkonnast Kurtna Kooli saamiseks hommikune lisaliin nr 13A (Saku – Aespa – Kurtna Kool).

Täpsem info on siin.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee