Nädala kokkuvõte

Esimene nädal koduõppel on lõppenud.
Jagame teiega infokilde, kuidas uus õppekorraldus Kurtna Koolis on käivitunud.
Meeldiv on tõdeda, et õpe on läinud oodatust paremini.
Õpetajate sõnul on nende töö intensiivsus oluliselt tõusnud. Hoiame neile pöialt, et jõud ei raugeks.
Õpetajate tagasiside kohaselt suhtub enamus õpilasi õppetöösse suure vastutustundega. Aitäh teile, lapsevanemad, laste toetamise eest!
Kui vanematena märkate, et teie lapsed on tublid, siis palun tunnustage neid.

Õpetajad oleksid väga tänulikud ka igasuguse tagasiside eest.
Palun andke aine- ja klassijuhatajatele kord nädalas tagasisidet õppe mahu, õppesisu, õppimise aja jm osas. Nii saame kõige paremini korrigeerida õppetööd.

Mõistetavatel põhjustel on esinenud tehnilisi tõrkeid ja arusaamatusi.
Kodude toetamiseks oleme välja töötanud uue lahenduse, mis alustab tööd alates esmaspäevast, 23.03.
Nimelt saab Kurtna Kooli kodulehe kaudu tööpäeviti kella 9.00-st kuni 11.00-ni võtta ühendust haridustehnoloogi Maire Kärneriga, kes on valmis abistama nii õpilasi kui ka lapsevanemaid infotehnoloogilistes küsimustes.

Kodulehelt leiab ka meie tugimeeskonna liikmete kontaktandmed. Kui on mure, võtke julgesti nendega ühendust.

Loodame, et esialgne ind ei rauge ning kevadine tuul tervist ei vii.
Ilusat päikselist kevade algust!

Lugupidamisega

Kristjan Saar
Direktor

Kurtna Kooli psühholoogi nõuanded