Õpetajate päev

Kurtna Kooli õpetajatel oli täna teistsugune päev. Koolis ja lasteaias võtsid õpetajate rolli üle 9. klassi õpilased ja lapsevanemad. Õpetajatel oli võimalus nautida Annalutter.KUUT’is vilistlaste Karli ja Eva Paula tunde ning Üllar Saaremäe ja Jaan Sööti etteastet.

Head õpetajate päeva!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee