Õpetajate streik Kurtna Koolis (7.-9. märts)

Lasteaed:

Kõik lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid streigivad.Lastega tegelevate inimeste vähesuse tõttu avatud 1 valverühm.

Kool:

Enamus pedagoogidest osaleb streigis. Koolipäevad on lühendatud, kestavad 8.30 – 12.30.
Pikapäevarühm ei tööta. Huviringe ei toimu. Mittestreikivate ringijuhendajate tundidele leitakse asendusajad.

1.-7. klassil koolis õppekava- ja tunniplaanijärgset tegevust ei toimu. Kooli saabunud õpilastega tegeleb streigis mitteosalev personal.II kooliastmest alates (IV klassist) võivad õpetajad anda iseseisvaid ülesandeid.

8.-9. klassil: kolmapäeval kodus õppimise päev;

neljapäeval 8. ja 9. klassil matemaatika (4 tundi);

reedel 8. klass: 1. ja 2. tund keemia, järgneb järelõpe

9. klass: 1. ja 2. tund geograafia, 3. ja 4. tund keemia.

Reedel, 9. märtsil toimub kõikidele soovijatele järelõpe.

Transport on korraldatud. Hommikused bussid sõidavad tavapäraselt, tagasi Kiisale, Tagadile ja Aespale kell 12.38 ning

Tänassilma 11.30.

Toitlustamine tavapärane st. õpilased saavad hommiku- ja lõunasööki.

 

Lugupidamisega,

Kurtna Kooli juhtkond