Õpilasvahetus

1. novembril toimus juba neljandat korda meie kooli ja Saku Gümnaasiumi 9. klasside õpilaste vahetus.

Kurtna Koolist käis gümnaasiumieluga tutvumas 14 õpilast. Toimus neli ainetundi: ühiskonnaõpetus, füüsika, eesti keel ja matemaatika. Nii tunnid kui õpetajad meeldisid kõigile. Pärast tunde pakuti Saku kooli õpilaslõunat.