Õppetöö alates 18. maist

Hea koolipere

Alates 18. maist taastub osaline õppetöö kooliruumides.
Kooli ootame järgmisel nädalal õpilasi väiksemates gruppides. Teade, keda ja millal kooli oodatakse ning tunniplaan, saadetakse Stuudiumi suhtluse kaudu. Koolipäev on oluliselt lühem.
Samas jätkub ka distantsõpe. Uue nädala videotunniplaan muutub, sest seda kohandatakse sobivaks samaaegse õppega kooliruumides. Loodame, et suudame lähiajal korraldada õppetööd selliselt, et enamusel õpilastest tekiks võimalus kooli tulla.

Tervisekaitsenõuded
Kooli tulev laps peab olema terve. Kooli sisenedes tuleb desinfitseerida käsi. Vältida tuleb füüsilist kontakti. Täpsemaid juhiseid saab lugeda manusest.

Transport
Hommikune õpilasliin liigub tavapärastel kellaaegadel. Kirjale on lisatud muudetud õpilastranspordi graafik, mis kehtib selle õppeaasta lõpuni.
Soovitav on kooli saabumiseks kasutada jalgratast või tulla jalgsi, nii vähenevad kokkupuuted erinevate gruppidega.

Toitlustus
Senine sooja lõuna pakkumine kodusolijatele lõppeb selle nädalaga. Järgmisel nädalal saavad soovi avaldanud pered kahenädalase toidupaki.
Koolis olijatele pakutakse lõunasööki.

Hindamine
Õpitulemusi hinnatakse kolmandal trimestril tavapäraselt. Õppenõukogu otsusel ei hinnata hindeliselt liikumisõpetust ning osades ainetes ka 2. klassis.

Õppeaasta lõpetamine ja olulisemad üritused
Õppeaasta lõpetamisel lähtume haridusministeeriumi ja SA Innove juhistest ning terviseameti korraldustest.
Kooliastmete lõpus so 3. ja 6. klassis ning 8. klassis toimuvad üleminekutestid, mida ei hinnata. Õpikute tagastamist ja lõpuklassi puudutava info saadame eraldi järgmisel nädalal.

29.05 – 9. klassi lõpukell ja loovtööde kaitsmine
02.06 – direktori tänuõhtu õue laval
05.06 – kooliaasta lõpetamine 1. – 8. klass
10.15 – 11.00 1. – 4. klassi aktus õuelaval
12.15 – 13.00 5. – 8. klassi aktus õuelaval
18.06 – 9. klassi lõpuaktus

 

Lugupidamisega
Kristjan Saar