Õuevõimlemise hommik lasteaias

Esmaspäeva hommik lasteaias algas õpetajate Triin Tubala ja Kairi Pihlaku eestvedamisel õuevõimlemisega. Mõned harjutused lõbusa muusika saatel ja siis tuli läbida takistusrada. Kõige lõpus pandi proovile oskus täpsust visata.
Tore algus kogu päevale.
Täname vanemaid, kes leidsid aega kaasa lüüa!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee