Parimad õpetajad

Ivi Hõrak on Kurtna Kooli lasteaias töötanud juba üle kahekümne aasta. Esimestel aastatel oli Ivi lasteaiaõpetaja abi ametis. Alates 1999. aastast on ta olnud lasteaiaõpetaja. Ivi on alati täitnud oma tööülesandeid kohuse- ja vastutustundlikult. Ta on hea suhtleja, südamlik ja lapsesõbralik pedagoog, kes elab kaasa iga lapse käekäigule isegi pärast lasteaia lõpetamist. Kõik laste mured ja rõõmud lähevad Ivile korda. Eriti hindavad lapsevanemad tema toetavat ja asjatundlikku lähenemist ning asjalikke soovitusi. Kolleegina on Ivi inimene, kes lööb erinevates ettevõtmistes alati kaasa ning kelle toetuse ja abiga saab alati arvestada.
Lapsevanemad ja kolleegid hindavad Ivi Hõrakut kõrgelt. Teda tunnustati 2015. aastal Kurtna Kooli „Aasta Lasteaiaõpetaja“ tiitliga.

 

Külli Kruus on töötanud Kurtna Kooli lasteaia õpetajana 2008. aastast alates. Külli on õpetaja, kes siiralt hoolib lastest ja teeb oma tööd südamega. Lastega suheldes on ta sõbralik, kuid järjekindel. Meeskonnaliikmena hindab ta koostööd ja ühiseid arusaamu.

Tema üheks tugevuseks on huvi käsitöö ja meisterdamise vastu. Külli eestvedamisel kujundatud rühmakeskkond pakub silmailu nii lastele kui ka kõigile maja külalistele. Huvitavaid ideid rakendab ta laste tegemistes ja tema rühma lapsed on ikka olnud meisterdamishuvilised. Ülemajaliste ürituste kujundamisel ja korraldamisel on Külli olnud alati üks eestvedajatest.
Külli on õpetaja, kes analüüsib järjepidevalt enda tööd ja tegeleb enesearenguga, osaleb erinevatel koolitustel. Ta huvitub pärimuskultuurist, õpib mängima väikekannelt ja arendab ennast info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste maailmas.
2016. aasta kevadel pärjati Külli Kruus Kurtna Kooli „Aasta lasteaiaõpetaja“ tiitliga.

 

Maie Härmannil on pedagoogilist tööstaaži juba 31 aastat. Enne kooliõpetaja ametisse asumist on ta olnud lasteaiaõpetaja ja lasteaia direktor. Kurtna Koolis töötab Maie alates 2008. aastast klassiõpetajana. Pedagoogina on tema põhimõtteks olla õpetaja kui liider, kes juhib klassis toimuvaid protsesse. Tema poolt kehtestatud selgete reeglite keskel on igal lapsel lihtne kasvada. Õpetaja Maie Härmanni tugevuseks on ka õppe mitmekesistamine, olgu siis digivahenditega või lihtsalt elulisi näiteid tuues. Õpetajal on lai silmaring ja teadmised erinevatest eluvaldkondadest, mis motiveerivad ka õpilasi oma teadmisi süvendama. Väga oluliseks peab õpetaja Maie Härmann väärtuskasvatust. Igas oma õpilases arendab ta kaaslastest lugupidamist ja hoolivust ümbritseva suhtes.

Vastukaaluks süsteemsele ja kindlakäelisele õpetamisele on tema huvialaks kunst. Eriti südamelähedane on keraamika. Nn. savikoda on Kurtna Koolis tema juhendamisel toimetanud mitmeid aastaid. Kooli tunnuslausest inspireeritud mesilased, mille autoriteks olid keraamikaringi õpilased, ja õpetaja enda kätega loodud keraamilised kellad, on Kurtna Kooli kingitustena saanud väga kõrge tunnustuse.
Õpetaja Maie Härmannis hindame pikaajalist töökogemust, selgepiirilist metoodikat, loovuse arendamist ja laste õpimotivatsiooni kõrgel hoidmist.