Parimate tunnustamine

Kurtna Kool on jõudnud oma arengus uude ajajärku. Üha paranevad tulemused nõuavad tunnustamise korra vastavusse viimist õpilaste õppeedukuse ja huvialaste saavutustega.

Sellest kevadest oleme hakanud kodulehel kajastama õpilaste erinevaid saavutusi nii õppetegevuses kui ka huvialadel. Kodulehe saavutuste/talendileiunurk kannabki seda eesmärki, et tuua välja igas õpilases peituv anne ehk lühidalt: „Mesi peitub igas lapse õies“. Laskem õpilaste õitel särada!

Head lapsevanemad, ootame ka uuel õppeaastal oma õpilaste kooliväliste saavutuste kohta infot kooli üldmeilile, et saaksime seda ka teistega jagada. Lisaks tulemusele ootame pildi- ja videomaterjali.

Praegusest õppeaastast hakkasid kehtima uued direktori tänuõhtu kriteeriumid:

  1. 1.-4. klass: õppeedukus aastahinnetes igas õppeaines „5“ (sh käitumine ja hoolsus) ja õpilane on eriliselt silma paistnud oma huvialal, saavutanud märkimisväärseid tulemusi;
  2. 5.-6. klass: õppeedukus aastahinnetes igas õppeaines „5“ või õppeedukus on kõigis õppeainetes minimaalselt rahuldav, kuid maakondlikul tasemel on saavutatud 1.-6. koht või vabariiklikel konkurssidel/võistlustel saavutus esimese 10% hulgas (näiteks matemaatikavõistlus Känguru: osalejaid 5730 – õpilase koht 573.)
  3. 7.-9. klass: aastahinnetes kuni kaks „4“, teised „5“ või õppeedukus on kõigis õppeainetes minimaalselt rahuldav, kuid maakondlikul tasemel on saavutatud 1.-6. koht või vabariiklikel konkurssidel/võistlustel saavutus esimese 10% hulgas (näiteks matemaatikavõistlus Känguru: osalejaid 5730 – õpilase koht 573.)

 

Direktor Kristjan Saar