Sakus autasustati Kurtna Kooli töötajaid

Eesti Vabariigi 96. aastapäeva pidulikul aktusel Sakus autasustati Kurtna Kooli töötajaid.

Saku valla hõbemärgiga tunnustati õpetaja Eve Lutterit tema suure panuse eest Saku valla rahvatantsu edendamisse.

Tänukirjadega tunnustati õppealajuhataja Terje Alevit suure pühendumuse ja panuse eest Kurtna Kooli arengusse; õpetaja Anne Ehatamme pikaajalise ja kõrgelt hinnatud pedagoogitöö eest ja kokk Anne Kalvetit tulemusliku töö eest Kurtna Kooli köögis, tänu temale on meie toit tervislik ja maitsev.